طلسم

حصاروحصاربندی چیست

حصاروحصاربندی چیست

شایداین سوال بارها برای دوستان وهمراهان همیشگی پیج پیش آمده باشدکه حصاروحصاربندی چیست وچه کارایی دارد؟

♦️حصاربندی یک نوع دعاست که ازانسان
وشخص دعا کننده درمقابل شرطلسم ودعای
بدوافسون سحروجادوی سیاه وچشم زخم
وموارداین چنینی محافظت میکند.
ماننددیواروسپری نامرئی پیرامون زندگی
فردواطرافیان وخانواده وی کشیده
میشودوازایشان محافظت مینماید.
چه افرادی بایددعای حصارانجام بدهند؟

حصاروحصاربندی چیست
حصاروحصاربندی چیست

افرادی که توسط دشمنان وبدخواهان
وحسودان مورددعای بدوطلسم وچشم زخم
قرارمیگیرندودرزندگی روزمره دچار مشکل و
بدشانسی میشوند از جمله مشکلات کار و کاسبی
بدبیاری و بدشانسی و مشکل در رابطه عاطفی و ارتباط بر قرار کردن با دیگران و افرادی به هر
دلیلی در معرض طلسم و (دعا)بد دیگران هستند و دشمن و بدخواه زیاد دارند

شایداین سوال بارها برای دوستان وهمراهان همیشگی پیج پیش آمده باشدکه حصاروحصاربندی چیست وچه کارایی دارد؟

کلیک کنید

حصاربندی یک نوع دعاست که ازانسان
وشخص دعا کننده درمقابل شرطلسم ودعای
بدوافسون سحروجادوی سیاه وچشم زخم
وموارداین چنینی محافظت میکند.
ماننددیواروسپری نامرئی پیرامون زندگی
فردواطرافیان وخانواده وی کشیده
میشودوازایشان محافظت مینماید.
چه افرادی بایددعای حصارانجام بدهند؟

افرادی که توسط دشمنان وبدخواهان
وحسودان مورددعای بدوطلسم وچشم زخم
قرارمیگیرندودرزندگی روزمره دچار مشکل و
بدشانسی میشوند از جمله مشکلات کار و کاسبی
بدبیاری و بدشانسی و مشکل در رابطه عاطفی و ارتباط بر قرار کردن با دیگران و افرادی به هر
دلیلی در معرض طلسم و (دعا)بد دیگران هستند و دشمن و بدخواه زیاد دارند

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
به کمک نیاز داری؟ با ما در تماس باشید!
شروع گفتگو
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از اعضای زیر کلیک کنید